Ingredients Hub

ส่วนผสมของเรา

การคำนวนส่วนผสม

เราทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส ซึ่งหมายความว่าเราจะสื่อสารเรื่องส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างตรงไปตรงมาเสมอ ทุกส่วนผสมที่เราใช้มีเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ แต่เราเข้าใจว่าสารส่วนผสมในเครื่องสำอางอาจทำให้สับสนและเป็นประเด็นให้ถกเถียง ดังนั้นเราจึงทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเสนอคำสำนวนสารส่วนผสมที่ครบถ้วนของเรา ที่นี่คุณสามารถค้นพบว่าสารส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบมีอะไรบ้าง - และทำไมคุณถึงต้องชอบส่วนผสมของเดอะ บอดี้ ช็อป

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับส่วนผสมของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อคุณ โดยต้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เราจึงมุ่งเน้นการส่วนผสมที่มีความยั่งยืนอย่างส่วนผสมทางธรรมชาติ เรามุ่งเน้นการใช้สารส่วนผสมทางเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย (น่ามหัศจรรย์ที่บางครั้งส่วนผสมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นั้นดีต่อสิ่งแวดล้อม) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของ 'สารส่วนผสมธรรมชาติ' ว่าเราทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร และเป้าหมายในด้านความยั่งยืนของเราที่นี่

โครงการการค้าชุมชนเพื่อความเป็นธรรม

เราเริ่มโคงการการค้าชุมชนเพื่อความเป็นธรรมในปี ค.ศ. 1987 เราเสาะหาส่วนผสมและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิต เกษตรกร แหล่งช่างชุมชนกว่าพันแหล่งทั่วโลก ตั้งแต่เชียร์ บัตเตอร์ทำมือจากประเทศกานาจนไปถึงถุงกระดาษทำมือจากประเทศเนปาล การค้าของเราช่วยพันธมิตรเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสามารถลงทุนไปกับโตครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อคนทั้งชุมชน โดยทั้งหมดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเข้าสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจที่นำไปสู่โลกและสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม