Activism Hub

ยินดีต้อนรับสู่ ACTIVISIM

ที่ที่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงมาทำงานร่วมกัน

“Get informed. Get outraged. Get inspired. Get active.” นางแอนนิต้า ร็อดดิก

เราทำอะไร

เราเป็นแบรนด์ที่ต่อสู้กับความอยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เรามีทีมงานที่เป็นเคลื่อนไหวที่สำนักงานใหญ่และท้องถิ่นทั่วโลกที่ทุ่มเทให้กับการวางแผนว่าเราจะรณรงค์อะไร ที่ไหน และอย่างไร

เราต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ดังนั้นหากเป็นไปได้ เราจะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบาย

เรียนรู้วิธีที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เราต่อสู้ได้ที่นี่

ผู้หญิงที่มอบความกล้าหาญให้กับเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณแอนนิต้า ร็อดดิก ผู้ก่อตั้งที่กล้าหาญ และเจตนารมย์ของเธอที่เรากำลังสานต่อจนถึงทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้

เราทำสิ่งนี้เพราะเราก่อตั้งขึ้นบนความเชื่อที่ว่าธุรกิจจะต้องสร้างไปควบคู่กับสิ่งดีๆ และนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้กีตลอด 35 ปีที่ผ่านมา เรามีส่วนช่วยในการยกเลิกการทดลองสินค้าหรือการสกัดส่วนผสมใดๆกับสัตว์ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว และสร้างความตระหนักรู้และระดมทุนให้กับวิกฤตเอชไอวี เราได้รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การเผาป่าฝน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์

ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแบรนด์ที่ขายแชมพูเลยแหละ

อ่านเพิ่มเติม

WHAT CAN YOU BRING TO THE FIGHT?

Everybody has an activist talent. A superpower that helps in any cause. What’s yours?

Find your changemaking talent

“เราขอส่งต่อเจตนารมย์นี้ให้กับคุณ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสานต่อเรื่องราวให้คนรุ่นต่อไป และทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริง”

นางแอนนิต้า ร็อดดิก