เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

THE BODY SHOP มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าในกรณีต่อไปนี้

  • ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
  • ทางเราจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง

การเปลี่ยนสินค้า

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ในกรณีที่ทางเราส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับจาก THE BODY SHOP (หากเป็นไปได้) เราจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้

หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะดำเนินการคืนเงินให้ทันที โดยปกติการคืนเงินอาจใช้ระยะเวลา 7-14 วันนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า

วิธีการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์

แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้า ภายใน 5 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า

หาก THE BODY SHOP ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ 02-229-7225 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.

การจัดส่งสินค้า

ฟรี! ค่าจัดส่งสินค้า รูปแบบบริการจัดส่งสินค้า THE BODY SHOP ให้บริการจัดส่งสินค้าทาง Kerry ในกรุงเทพและปริมลฑล จัดส่ง 3-5 วันทำการ (7-10 สำหรับช่วงที่มีการสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก) ต่างจังหวัด จัดส่ง 4-7 วัน ทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่ง หมายเหตุ THE BODY SHOP จะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันทีที่ขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง