Our Brand Purpose

OUR BRAND PURPOSE

อุดมการ์ของเรา

เราคือแบรนด์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว และนี่คือสิ่งที่เรายึดมั่น

ร่วมกันเปลี่ยนโลกอย่างดีที่สุด

ถึงแต่ละแบรนด์ในกลุ่ม Natura &Co ต่างก็มีจิตวิญญาณและพันธกิจที่แตกต่างกัน แต่เราต่างก็ผูกพันกันด้วยเป้าหมายหนึ่งเดียว คือการสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เราร่วมกันส่งต่อประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คน และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราเป็นมากกว่ากลุ่มแบรนด์บิวตี้ที่ตั้งใจจะเป็นกลุ่มธุรกิจแบรนด์บิวตี้ระดับโลกที่ดีที่สุด แต่เราอยากเป็นกลุ่มแบรนด์บิวตี้ที่ทำเพื่อโลกใบนี้อย่างเต็มที่ที่สุดเช่นกัน

Natura &Co ครอบครัวที่มีอยู่ทั่วโลก

Natura &Co เป็นกลุ่มแบรนด์บิวตี้ระดับโลกที่มีพนักงานกว่า 40,000 คนในมากกว่า 100 ประเทศ เครือข่าย direct-to-consumer ของเรานั้นมีทั้งผู้ให้คำปรึกษาและผู้แทนจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า 6 ล้านคน ที่ร่วมส่งต่อผลิตภัณฑ์และความตั้งใจของเราไปสู่ลูกค้า 200 ล้านกว่าคน อย่างที่บอกว่าระดับโลก เราก็หมายความอย่างนั้นจริง ๆ แหละ

ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

กลุ่ม Nature &Co ขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจเดียวกัน ทั้ง 4 แบรนด์รวมตัวกันเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เราอยากเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนสังคมแห่งวงการบิวตี้ผ่านการรณรงค์เรื่องภาวะโลกรวน ต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์ในสัตว์ สนับสนุนการเลือกแหล่งผลิตอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการส่งเสียงเพื่อคนทั่วโลกที่นำไปสู่สิ่งดี ๆ

เราสู้เพื่อโลกที่เท่าเทียมและสวยงาม

นี่คืออุดามการณ์หลักของเรา สิ่งที่ผลักดันในทุกๆเรื่องที่เรากำลังทำ เราเชื่อในความสวยงามของโลกใบนี้ ทั้งในธรรมชาติและผู้คน และเรารู้ว่ามันเป็ฯเรื่องที่ท้าทายมากที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ธรรมชาติของเราโดนทำร้ายด้วยมือของเรา สิ่งมีชีวิตมากมายต่างสุญพันธ์ุ์ในช่วงชีวิตของเรา และผู้คนอีกมากมายที่ไม่ได้รับโอการและการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม ผู้ก่อตั้งของเราอย่างคุณแอนิต้า รอดดิกค์ เลยสร้างเดอะบอดี้ช้อปของเราขึ้นมา เพื่อโลกที่ดีและสวยงาม และนี่คือสิ่งที่อยู่ใน DNA ของเรา

มากกว่าสินค้าบิวตี้ คือความหวังดีต่อสังคม

ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ และนี่คือสิ่งที่แอนิต้า ร็อดดิคก์เชื่อมั่นมาตลอด สินค้าทุกชิ้นที่เราทำ แคมเปญทุกอย่างของเราล้วนสนับสนุนสิ่งที่แอนนิต้าเชื่อมาตลอด ทุกวันนี้เราดีใจมากที่ได้เห็นธุรกิจมากมายที่เริ่มตระหนักและลุกขึ้นมาเป็นผู้ที่ให้สิ่งดีๆกับสังคม

ทุกคนมีล้วนสวยงามในแบบของตัวเอง

เราเชื่อว่าทุกคนมีความสวยงามของในแบบของแต่ละคน และเราเชื่อว่าความสวยงามที่มาจากข้างในนั้น ล้วนมาจากจิตใจที่ดี ความภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเอง และทัศนคติของเรา เช่นเดียวกับที่ผู้ก่อตั้งของเรา แอนิต้า เชื่อว่าสินค้าของเธอนั้นจะช่วยปลุกความสวยงามจากข้างในของทุกคนออกมา เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนล้วนมีความงามในตัวเอง

FIGHTING TO EMPOWER WOMEN AND GIRLS.

"ยืนหยัดเพื่อโลกที่เท่าเทียม" คือ DNA ของเรา ซึ่งหมายถึงความเท่าเทียมสำหรับทุกคน เรายืนหยัดเพื่อให้ผูหญิงทุกคนบนโลกใบนี้ภูมิใจในความสวยงามของตนเอง มีความเท่าเทียมเรื่องสิทธิและบทบาทการเป็นผู้น้ำ และรวมถึงสิทธิในการได้ทำงานที่เท่าเทียมกับทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม