KTC

สิทธิพิเศษที่ 1 รับส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด)
Online : www.thebodyshop.co.th ใส่โค้ด TBSXKTC

หน้าร้าน : รับส่วนลดทันที


เงื่อนไขการรับส่วนลด :

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด) ณ ร้าน The Body Shop ที่ร่วมรายการ *เฉพาะสาขาที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเท่านั้น (ไม่รวมจุดขายเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า) และ www.thebodyshop.co.th สมาชิกจะได้รับส่วนลด 500 บาท
 1. เฉพาะช่องทางออนไลน์ ใส่โค้ด “TBSXKTC” และขอสงวนสิทธิ์การใช้โค้ด 1 ครั้ง / 1 สมาชิก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 2. ช่องทางอื่นๆ ไม่ร่วมรายการเช่น Atome
 3. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับสินค้าราคาปกติ หรือสินค้าที่มีส่วนลดไม่เกิน 30% เท่านั้น
 4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 5. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ The Body Shop Call Center 02-026-6524 หรือ Mail : CUSTOMERSERVICE@THEBODYSHOP.CO.TH

สิทธิพิเศษที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท
ลูกค้าบัตรเครดิต KTC ช้อปครบ 999 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป และใช้คะแนน 999 KTC FOREVER

ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่ทำรายการ
พิมพ์ CM1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย# และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 061-3845000 (ค่าส่งข้อความขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.ktc.promo/cosmetic ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000

ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

*ณ หน้าร้าน The Body Shop ที่ร่วมรายการ และ www.thebodyshop.co.th

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน :

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ CM1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย# และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

www.ktc.promo/cosmetic ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 1. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 2. กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ มากกว่า 1 บัตร เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 3. หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 4. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สามารถใช้คะแนน จำนวน 999 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 5. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น และไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายเป็นหลายเซลส์สลิปเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้
 6. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน