PLASTICS FOR CHANGE

COMMUNITY FAIR TRADE
RECYCLED PLASTIC

The Body Shop ต้องการลดขยะพลาสติกล้นโลก โดยใช้พลาสติกรีไซเคิลจากโครงการการค้าชุมชนเพื่อความเป็นธรรม (Community Fair Trade) ในประเทศอินเดียมาสร้างมูลค่า และสนับสนุนผู้ทำอาชีพเก็บขยะด้วยการต่อสู้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ง สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัย ราคาซื้อพลาสติกที่สมเหตุสมผล และความเคารพที่พวกเขาควรได้รับในอาชีพนี้ ควบคู่ไปกับการลดขยะพลาสติก

ปัญหาขยะพลาสติก

เป็นที่รู้กันดีว่าปัญหามลพิษกลายเป็นวิกฤตระดับโลก และโลกของเรากำลังจมลงสู่กองขยะพลาสติกอย่างช้า ๆ โดยไม่เพียงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตทางทะเล แต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยเช่นกัน

ในประเทศอินเดีย เกือบ 1 ใน 3 ของขยะไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้อง สิ่งนี้ทำให้เกิดอาชีพเก็บขยะประมาณ 1.5 ล้านคน - เหล่าฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่องที่ทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อทำความสะอาดถนนในเมืองที่ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐฯ ผู้ทำอาชีพเก็บขยะส่วนใหญ่ประกอบด้วย
'ดาลิตส์' กลุ่มสังคมต่ำสุดในระบบวรรณะของอินเดีย นั่นหมายความว่าพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ การแบ่งแยก การถูกเอารัดเอาเปรียบ และรายได้ที่ไม่เป็นธรรม

นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องทำมากกว่าการสู้กับปัญหามลพิษ เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย ในเมืองเบงกาลูรู เรากำลังร่วมงานกับโครงการการค้าชุมชนเพื่อความเป็นธรรม (Community Fair Trade) ทำแคมเปญ Plastic for Change ร่วมกับผู้ทำอาชีพเก็บขยะ เพื่อช่วยสนับสนุนและได้รับการยอมรับในอาชีพนี้

4 ผลกระทบของขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อชีวิตของเรา

ไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

กว่าสามพันล้านคนทั่วโลกหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลกกำลังอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ได้มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

อาชีพเก็บขยะไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

เฉพาะแค่ในประเทศอินเดีย มีอาชีพเก็บขยะประมาณ 1.5 ล้านคน ที่เก็บขยะในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐฯ

ราคารับซื้อที่ไม่เป็นธรรม

ในปี 2015 ราคาที่คนเก็บขยะขายได้รับลดลงถึง 60% และที่ผ่านมายังคงลดลงเรื่อย ๆ

การถูกเอาเปรียบ

คนเก็บขยะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกปัฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ทั้ง การล่วงละเมิดทางเพศ การกีดกันพวกเขาออกจากสังคม และถูกจำกัดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการเงินที่เหมาะสม

สิ่งที่เราทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

การงดใช้พลาสติกจึงไม่ใช่ทางออกเดียวในการจัดการปัญหานี้ ที่ The Body Shop เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขวิกฤตขยะพลาสติกอย่างแตกต่าง โดยมองไปถึงการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิลที่เหลือทิ้งบนโลกนี้อย่างมหาศาล ซึ่งทางหากนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ การใช้พลาสติกก็สามารถเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นเราจึงหาวิธีจัดการกับขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งไว้เหล่านี้ ด้วยการก่อตั้งพันธมิตรของโครงการการค้าเพื่อชุมชนอย่างเป็นธรรมในเมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดีย เพื่อรับซื้อขยะพลาสติกรีไซเคิลจากเหล่าคนเก็บขยะ เพื่อช่วยสนับสนุนคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงความเป็นอยู่ในการทำงานที่ดีขึ้น รายได้ที่เป็นธรรม และความเคารพในกลุ่มอาชีพนี้

รู้จักกับ Plastic for Change จากพันธมิตร Community Fair Trade ของเรา

Plastic for Change เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับ Hasiru Dala และ Hasiru Dala Innovation (HDI) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือคนเก็บขยะในเมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดียให้มีรายได้ที่มั่นคงและโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พันธมิตรจาก 2 องค์กรนี้ ช่วยรวบรวมคนงาน คนเก็บขยะ เพื่อเข้าสู่การจัดการขยะที่มีระบบโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของคนงานเหล่านี้ โดยองค์กร HDI มีเป้าหมายหลักคือการปรับปรุงชีวิตของคนเก็บขยะเพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มทักษะทางธุรกิจของตนเองได้ พวกเขายังให้การฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น การทำสวนเพาะปลูกในเมือง

สิ่งที่เราทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

เราได้เลยใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่ได้จากโครงการการค้าเพื่อชุมชน (Community Fair Trade) เป็นขวดแชมพูและคอนดิชันเนอร์ขนาด 250 มล. และนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

หลังจากรวบรวมและแยกขยะพลาสติกที่ศูนย์การแยกขยะของเรา เราจะทำความสะอาด บีบอัด และจัดส่งไปที่ยุโรปเพื่อที่จะนำมาแปรรูป ทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันและฆ่าเชื้อโรค ชิ้นที่ได้รับการแปรรูปจะถูกทดสอบตามมาตรฐานระดับเกรดอาหารและจากนั้นจะถูกแปลงเป็นเม็ดพลาสติกและนำกลับมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ของเราอีกครั้ง

ในอนาคตเราต้องการรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลจากพันธมิตรโครงการการค้าเพื่อชุมชนอย่างเป็นธรรม (Community Fair Trade) เพื่อนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ของเราและทำให้มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยนี่เป็นเพียงเป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจในการแก้ไขวิกฤตขยะพลาสติกร่วมกับพันธมิตรในโครงการการค้าเพื่อชุมชนอย่างเป็นธรรม